Powrót na stronę główną
Fragment radzieckiej
mapy topograficznej.
Bok kwadratu siatki
to 2 km w terenie.
Zamieszczono dzięki uprzejmości
Państwowej Służby
Geodezyjnej
Kazachstanu.
⇑ Powrót na początek strony ⇑
© BS, 2007-2016, turcja.suder.cc